Lenen voor zakelijk onroerend goed is iets anders dan een woningkrediet.

september 20, 2020

Commercieel onroerend goed (CRE) is onroerend goed dat inkomsten genereert en dat uitsluitend wordt gebruikt voor zakelijke (en niet voor woon) doeleinden. Voorbeelden zijn winkelcentra, winkelcentra, kantoorgebouwen en complexen en hotels. Financiering – inclusief de verwerving, ontwikkeling en constructie van deze eigendommen – wordt doorgaans gerealiseerd door middel van leningen voor commercieel onroerend goed: hypotheken die gedekt zijn door pandrechten op het commerciële onroerend goed.

Net als bij woninghypotheken zijn banken en onafhankelijke geldverstrekkers actief betrokken bij het verstrekken van leningen op zakelijk onroerend goed. Ook verstrekken verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen , particuliere investeerders en andere bronnen, waaronder het 504 Loan-programma van de Amerikaanse Small Business Administration , kapitaal voor commercieel onroerend goed.

Hier kijken we naar leningen voor commercieel onroerend goed , hoe deze verschillen van woningkredieten, hun kenmerken en waar geldschieters naar op zoek zijn.

Uitleg over leningen voor commercieel onroerend goed

Individuen versus entiteiten

Terwijl woninghypotheken doorgaans worden verstrekt aan individuele leners, worden commerciële vastgoedleningen vaak verstrekt aan zakelijke entiteiten (bijv. Vennootschappen , ontwikkelaars, commanditaire vennootschappen , fondsen en trusts ). Deze entiteiten worden vaak opgericht met het specifieke doel commercieel onroerend goed te bezitten.

Een entiteit heeft mogelijk geen financiële staat van dienst of enige kredietrating , in welk geval de kredietverstrekker van de opdrachtgevers of eigenaren van de entiteit kan verlangen dat zij de lening garanderen . Dit geeft de kredietverstrekker een individu (of een groep individuen) met een kredietgeschiedenis – en van wie ze kunnen recupereren in geval van wanbetaling . Als dit type garantie niet vereist is door de geldschieter, en het onroerend goed het enige middel is om terug te vorderen in geval van wanbetaling, wordt de schuld een non-recourse lening genoemd , wat betekent dat de geldschieter geen verhaal heeft op iemand of iets anders dan het eigendom.

Aflossingsschema’s voor leningen

Een woninghypotheek is een vorm van afgeschreven lening waarbij de schuld in regelmatige termijnen over een bepaalde periode wordt afgelost. Het meest populaire hypotheekproduct is de hypotheek met een vaste rente van 30 jaar , maar kopers van een woning hebben ook andere opties, waaronder hypotheken met een looptijd van 25 en 15 jaar. Langere afschrijvingstermijnen brengen doorgaans kleinere maandelijkse betalingen en hogere totale rentekosten met zich mee gedurende de looptijd van de lening, terwijl kortere afschrijvingstermijnen doorgaans grotere maandelijkse betalingen en lagere totale rentekosten met zich meebrengen.

Woningleningen worden afgeschreven over de looptijd van de lening, zodat de lening aan het einde van de looptijd volledig wordt afgelost. Een lener met een hypotheek met een vaste rente van $ 200.000 tegen een rente van 5% zou bijvoorbeeld 360 maandelijkse afbetalingen van $ 1.073,64 doen, waarna de lening volledig zou worden terugbetaald.

In tegenstelling tot woningkredieten variëren de looptijden van commerciële leningen doorgaans van vijf jaar (of minder) tot twintig jaar, en is de aflossingsperiode vaak langer dan de looptijd van de lening. Een kredietverstrekker kan bijvoorbeeld een zakelijke lening aangaan voor een looptijd van zeven jaar met een afschrijvingstermijn van 30 jaar. In deze situatie zou de investeerder gedurende zeven jaar een bedrag betalen op basis van de aflossing van de lening over 30 jaar, gevolgd door een laatste “ballon” -betaling van het volledige resterende saldo van de lening.

Zakelijke lening met Financiering.nl

Recent posts