Belgie hypotheek

Hypotheek in en voor Belgie
U hebt de mogelijkheid om bij een Belgische of een Nederlandse verstrekker uw huis te financieren. Belgische verstrekkers hebben vaak niet alle in Nederland bekende hypotheekvormen. In Belgie wordt meestal de hypotheek betaald in 20 jaar en in de meeste gevallen op de ouderwetse manier van een lineaire aflossing. Aflosvrije vormen komen nu wel voor in Belgie maar zijn meestal maar voor een startperiode en worden samen met de startperiode in 20 jaar verrekend. Tussentijds verhogen van een hypotheek om overwaarde op te nemen is vaak niet mogelijk. Het voordeel van een Belgische financiering is een aanzienlijk lager rentevoorstel. Nederlandse verstrekkers bieden vaak alle in Nederland gangbare financieringsvormen aan, waaronder ook een normale verrekeningsperiode van 30 jaar. Bij een Nederlandse financiering wordt vaak eerste een leningovereenkomst opgemaakt naar Nederlands recht door een Belgische Notaris, dat dan wordt aangevuld door een akte naar Belgisch recht waarin het Onroerendgoed als onderpand wordt verbonden aan de lening van de bank. Het Belgische recht vereist ook van de Notaris dat hij onderzoek verricht naar het eigendom van het Onroerendgoed. Dit verlengt de doorlooptijd van hypotheekprocedure.
 
KK of VON
De extra kosten bij de aanschaf van onroerend goed zijn veel hoger dan dat wij gewend zijn in Nederland. In Belgie zijn deze kosten ongeveer 12 tot 13% van de koopprijs, in tegelstelling tot de 8 tot 10% die wij in Nederland kennen. Het bedrag aan overdrachtbelasting in Belgie registratierechten genoemd, is afhankelijk van het kadastraal inkomen (K.I.) van de woning. Het kadastraal inkomen is te vergelijken met in Nederland ons oude huurwaarde forfaitstelsel. Normaal gesproken wordt gewoon 10% (groot beschrijf) gehanteerd, wanneer het vastgestelde K.I. onder een bepaalde waarde ligt en het object is voor eigen eerste bewoning, dan kan soms een lager percentage van 5% ( klein beschrijf) worden gehanteerd. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de koopprijs en enige verhogingen, maar in sommige gevallen kan de belasting ambtenaar besluiten dat u te weinig hebt betaald voor het object en dus zal een hogere fictieve koopprijs worden vastgesteld. In zulke gevallen kunnen persoonlijke gesprekken en soms emotioneel toneelspel de ambtenaar van gedachten veranderen. Ook dit is Belgie.
 
De Hypotheek voor belgie
Voor het verkrijgen van een hypotheek bij een Nederlandse verstrekker gelden meestal dezelfde voorwaarden als voor het verkrijgen van een financiering voor een object in Nederland. Als allereerste wordt gekeken naar het inkomen. Huidig en toekomstig inkomen worden uitgebreid bekeken en gecontroleerd. Wanneer de partner ook inkomen heeft kan deze opgeteld worden bij uw inkomen hierdoor ontstaan er meestal grotere financieringsmogelijkheden. Waarde nieuwe woning Ten tweede wordt er gekeken naar het te verwerven object. De waarde zal moeten worden bepaald door een erkende en door de bank aangewezen taxateur (=Schatter). Deze zal de “Venale waarde bij publieke verkoop” ( = Executiewaarde bij gedwongen verkoop) vaststellen. Afhankelijk van het inkomen kan tot maximaal 125% van deze waarde worden geleend. Bij nieuwbouw is deze 100%. Belangrijke aandachtspunten
1 Neem vooraf contact op met een Belgische Notaris
2 Controleer bij recente aan- of bijbouw bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente of er vergunning is voor afgegeven.
3 Ga bij de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente na of op termijn veranderingen in het bestemmingsplan van kracht zullen zijn die uw toekomstig woongemak kunnen beïnvloeden.
4 Neem een makelaar ter hand die erkend is door het Beroepsinstituut voor Vastgoed makelaars.
5 Laat de bouwkundige staat controleren door een deskundige
6 Wanneer er een septic tank aanwezig is laat onderzoek naar de kwaliteit en staat ervan doen.
7 Bij het tekenen van de koopovereenkomst geldt direct een betaling van 10% van de koopsom als aanbetaling. Gebruikelijk is het om dit bedrag bij de Notaris in bewaring te geven. Een bankgarantie wordt meestal niet geaccepteerd.
8 In Belgie wordt nog veel zelf gebouwd. De normen waaraan moet worden voldoen zijn de laatste jaren erg aangescherpt. Het komt regelmatig voor dat een eerste ontwerp terug naar de tekentafel wordt gestuurd en zaken veranderd moeten worden voordat een vergunning wordt afgegeven. Het is belangrijk dat men vooraf een vergunning aanvraagt en zich houdt aan de gestelde verplichtingen van de vergunning. Het komt voor dat volledige bouwwerken moeten worden afgebroken omdat de vergunning ontbreekt of dat er niet volgens de vergunning is gebouwd.
9 Voor bouwvergunningspichtige werken is een Architect meestal verplicht. Hij kan u verder zeergoed behulpzaam zijn bij het verkrijgen van de nodige vergunningen. Een architect ontvangt meestal een percentage van de bouwkosten als honorarium.
10 Bij de koop van een kavel stuk moet de verkoper een “Stedenbouwkundig attest” overleggen. Hiermee hebt u de garantie dat daadwerkelijk een woonhuis op het grondstuk gebouwd mag worden.
11 Ga alleen maar in zee met een officieel geregistreerde aannemer. U bent als opdrachtgever aansprakelijk voor de betaling van niet afgedragen belastingen en premies door niet geregistreerde aannemers. Een geregistreerde aannemer kan bij verbouwing een fikse korting betekenen op de btw.
12 Bewaar alle facturen zeer goed. Zorg ook er voor dat alle facturen op naam worden uitgeschreven en origineel zijn. Na op levering bent u als opdrachtgever verantwoordelijk dat alle facturen ter controle worden aangeleverd bij de dienst “Controle op BTW” Indien er facturen ontbreken of niet kloppen kunnen er hoge boetes worden opgelegd door de dienst.
13 In het eerste jaar van de oplevering is een ruime aansprakelijkheidsregeling richting de Architect en de aannemer voor het herstellen van alle gebreken. Gedurende 10 jaar blijven Architect en Aannemer aansprakelijk voor “ernstige gebreken”.