Emigreren naar Belgie

Uitschrijven/Inschrijven
 
Bij vertrek uit Nederland laat u zich uitschrijven uit de Gemeente waar u op dat moment woont. Men is verplicht om zich binnen 8 dagen na vestiging zich te melden bij de nieuwe Gemeente. U wordt dan ingeschreven in het Vreemdelingenregister, hiervoor ontvangt u een “bewijs van Immatriculatie”. Wanneer er geen bezwaren blijken te zijn voor uw vestiging ontvangt u na enige tijd een identiteitskaart. In Belgie geldt evenals nu in Nederland een identificatieplicht, u bent te allen tijde verplicht uw identiteitsbewijs bij u te dragen.
 
Paspoort en rijbewijs
 
Uw Nederlands rijbewijs blijft gewoon geldig. Het omruilen naar en Belgische is aan te bevelen. Deze blijft namelijk levenslang geldig zonder jaarlijkse medische keuring vanaf uw 70ste verjaardag. Uitgifte van Nederlandse paspoorten geschiedt door het Nederlandse Consulaat-generaal te Antwerpen, Gent en Luik. Er gaat een aanzienlijk langere termijn overheen voordat u uw nieuwe paspoort ontvangt. Het is dan ook aan te bevelen om, voordat u uit Nederland vertrekt, uw oude paspoort te vernieuwen als dit minder dan een jaar nog geldig is. Wanneer u alle paspoorten van het gezin tegelijkertijd laat vernieuwen voorkomt u in de toekomst meerdere reisjes naar het Consulaat.
 
Verhuisgoed en huisdieren.
 
Uw inboedel kan u zonder problemen bij invoer meenemen naar Belgie even als uw auto. Misschien is het aan te raden om uw auto te verkopen in Nederland en in Belgie een nieuwe te kopen. Wanneer u uw auto meeneemt als verhuisgoed krijgt u er vaak in Belgie minder voor terug omdat u in Nederland BPM over heeft betaald. Heeft een auto vanaf 2006 of jonger dan bestaat de mogelijkheid om een deel van de BPM terug te ontvangen. Informeer hiervoor bij de belastingdienst. Bij het meenemen van uw auto naar Belgie bent u verplicht deze binnen 6 maanden om te zetten naar een Belgisch kenteken. Uw huisdier, zoals hond of kat, kan zonder problemen als verhuisgoed worden meegenomen. Wel moet een gezondheidscertificaat kunnen overleggen die u kunt verkrijgen bij uw dierenarts. Voor minder gebruikelijke huisdieren gelden strenge regels. Hiervoor kunt u zich het beste laten informeren door het Ministerie van Middenstand en Landbouw.
 
Kinderbijslag
Wanneer beide partners inkomen hebben uit Nederland dan heeft u recht op kinderbijslag uit Nederland. Wordt door de partners in beide landen gewerkt dan geldt de Belgische regeling. Mocht deze regeling ongunstiger zijn dan de “werklandregeling” dan zal het werkland de het aanvullen tot het niveau die daar geldt.
 
Fiscaliteiten
 
Natuurlijk is het advies om een gespecialiseerde belastingadviseur in de arm te nemen die goed ingeburgerd is in grensoverschrijdende fiscale zaken.
 
Hypotheekrenteaftrek
 
Wanneer u een keuze heeft gemaakt om belasting te betalen in het werkland (=Nederland), dan behoudt u het recht van aftrek van de hypotheekrente in Box 1. Wanneer u kiest om alle belastingen in Belgie te verrekenen dan heeft u geen of een beperkte aftrek, daar Belgie een andere regeling kent dan Nederland.
 
Hypotheekrenteaftrek en pensioeninkomen.
 
Wanneer u pensioeninkomen heeft of gaat ontvangen zal in de meeste gevallen de renteaftrek komen te vervallen. Wanneer u geen pensioen ontvangt uit werkzaamheden bij overheidsinstellingen dan wordt u uitkering betaald via een Belgische instantie en gezien worden als een Belgisch inkomen, waarover u gangbare Belgische tarieven dient te betalen. Als u pensioen wordt betaald door het ABP dan zal het gezien worden als Nederlands inkomen en behoudt u recht op hypotheekaftrek.